I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 744.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-12-31 r.
[BMSiG-231/2017]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Likwidator Spółki Instytut Bezpieczeństwa Obrotu Gospodarczego S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (KRS: 345669) informuje, że uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 21.10.2015 r. Spółka została rozwiązana i postawiona w stan likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności na piśmie na adres siedziby...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!