III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 778.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-12-16 r., sygnatura akt: V GUp 2/14
[BMSiG-211/2017]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym WW Energy S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim w upadłości likwidacyjnej sygn. akt V GUp 2/14, zawiadamia, iż został sporządzony i złożony w dniu 12 grudnia 2016 r. odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości położonej w Zbydniowie, gmina Zaleszany, KW TB1S/00034470/2. Plan podziału można...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!