III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Pozycja 780.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH, sygnatura akt: V GUp 5/09
[BMSiG-268/2017]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z 30.12.2016 r. (sygn. akt V GUp 5/09)

I. Na podstawie art. 368 ust. 1 p.u.n. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Ewy Ołubowicz-Burdalskiej przedsiębiorcy prowadzącego działalność pod firmą "Oldoor" w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie.

II. Umorzył w całości niezaspokojone w postępowaniu upadłościowym Ewy Ołubowicz-Burdalskiej przedsiębiorcy prowadzącego działalność pod firmą Oldoor w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie zobowiązania upadłego obejmujące wierzytelności umieszczone na liście wierzytelności oraz te, które mogły zostać zgłoszone, gdy ich istnienie stwierdzone było dokumentami upadłego.

Od postanowienia służy wierzycielom zażalenie, które można wnieść do Sądu Rejonowego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.