V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 800.
SĄD REJONOWY W OPOLU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 13/16
[BMSiG-239/2017]

W Sądzie Rejonowym w Opolu pod sygn. akt I Ns 13/16 toczy się sprawa z wniosku Marty Krzyżek o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Kampa, zmarłym dnia 9.09.2014 r. w Opolu, ostatnio zamieszkałym w Opolu, ul. Dąbrowszczaków 2/605, synu Alfonsa Kampy i Marii z d. Wocławczyk. Zmarły był rozwiedziony, bezdzietny, nie miał rodzeństwa, a jego rodzice zmarli przed nim.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności dziadków spadkodawcy i ich zstępnych, by w terminie 6 miesięcy od daty publikacji zgłosili się i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci przy orzekaniu o stwierdzeniu nabycia spadku.