Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami technicznymi numery Monitora Sądowego i Gospodarczego z 27 i 28 kwietnia br. zostaną opublikowane w naszym serwisie z kilkudniowym opóźnieniem. Przepraszamy za utrudnienia.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 14883.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-20 r.
[BMSiG-14508/2017]

Uchwałą z dnia 6.04.2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą KOMSED Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smardzewska 18/1, nr KRS 0000044550, która weszła w życie 6.04.2017 r., rozwiązano Spółkę i otwarto jej likwidację.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności na adres siedziby Spółki, w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia.