I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 14900.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-08-04 r.
[BMSiG-14547/2017]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Likwidator Spółki PUH WINA SŁOŃCA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 4, KRS 0000238991, zawiadamia, że w dniu 13.04.2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o likwidacji Spółki. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem: ul. Mościckiego 38/2,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!