I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 14902.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-10-16 r.
[BMSiG-14361/2017]

Likwidator Spółki TRANS-ZUGIL Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Wieluniu przy ul. Sieradzkiej 56, wpisanej w dniu 16.10.2003 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000176455, zawiadamia, iż uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 18.11.2011 r. otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!