I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 14909.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-09-26 r.
[BMSiG-14367/2017]

Zarząd DL Project Management Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przy ulicy Mielęckiego 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 26.09.2012 r. przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000434440, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H. w zw. z art. 395 K.S.H. i art. 402 K.S.H, zwołuje na dzień...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!