I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 14911.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-29 r.
[BMSiG-14506/2017]

Zarząd Grupy POWEN-WAFAPOMP S.A. w Warszawie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 maja 2017 r., o godz. 1100, w siedzibie oddziału Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 318. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Powołanie protokolanta. 3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!