III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 14967.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-15 r., sygnatura akt: V GUp 4/12/Ap-10
[BMSiG-14467/2017]

Sędzia komisarz masy upadłości CLEANOSOL POLSKA Spółka z o.o. we Włocławku, w sprawie V GUp 4/12/Ap-10, zawiadamia wierzycieli upadłego o sporządzeniu ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości, który to plan każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego we Włocławku, oraz w terminie dwóch tygodni...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!