IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15006.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-05-29 r., sygnatura akt: GD VII Ns-Rej. KRS 10009/17/638
[BMSiG-14433/2017]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu pod sygn. GD VII Ns-Rej. KRS 10009/17/638 postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o KRS w stosunku do "FABE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000306885 - ostatni adres: 80-298 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508) o rozwiązanie spółki bez...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!