IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15016.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-09-12 r., sygnatura akt: GD VII Ns-Rej. KRS 9923/17/415
[BMSiG-14287/2017]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o KRS, pod sygn. GD VII Ns-Rej. KRS 9923/17/415 w stosunku do "KPMM TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ostatni adres siedziby: ul. Marynarki Polskiej 98 lok.03, 80-557 Gdańsk, KRS 0000241171, o rozwiązanie Spółki bez przeprowadzenia...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!