IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15018.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-09-28 r., sygnatura akt: GD VII Ns-Rej. KRS 10010/17/350
[BMSiG-14437/2017]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu pod sygn. GD. VII Ns-Rej KRS 10010/17/350 postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o KRS w stosunku do "LE-DAR" SHIP BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000289495 - ostatni adres: 80-746 Gdańsk, ul. Dobra 5A lok. 5) o rozwiązanie spółki...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!