IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15046.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-09-09 r., sygnatura akt: XX Ns-Rej. KRS 8844/17/286
[BMSiG-14288/2017]

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia, że zarządzeniem z dnia 21 marca 2017 r. zostało wszczęte z urzędu na podstawie art. 25a ust. 1 lit. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowanie o rozwiązanie Bogusławicki Klub Jeździecki z siedzibą w Bogusławicach (KRS 0000216720, adres:...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!