IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15067.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-09-12 r., sygnatura akt: GD VII Ns-Rej. KRS 9924/17/816
[BMSiG-14453/2017]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o KRS pod sygn. GD VII Ns Rej. KRS 9924/17/816 w stosunku do: GLOBUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ostatni adres siedziby: ul. Spichrzowa 28, 80-750 Gdańsk, KRS 0000173021, o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!