IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15074.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-01-10 r., sygnatura akt: GD VII Ns-Rej. KRS 6068/17/582
[BMSiG-14502/2017]

Sąd Rejonowy. Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pod sygn. GD VII Ns Rej. KRS 6068/17/582 w stosunku do: INDUSTRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ostatni adres siedziby: 80-377 Gdańsk, ul. Bora Komorowskiego 98, KRS 296694, o rozwiązanie spółki bez...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!