IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15075.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-08-31 r., sygnatura akt: XX Ns-Rej. KRS 8328/17/743
[BMSiG-14291/2017]

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia, że zarządzeniem z dnia 17 marca 2017 r. zostało wszczęte z urzędu na podstawie art. 25a ust. 1 lit. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowanie o rozwiązanie Izba Gospodarcza Regionu Tomaszowskiego z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (KRS...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!