IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15100.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-12-04 r., sygnatura akt: GD. VII Ns-Rej.KRS 10011/17/751
[BMSiG-14436/2017]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu pod sygn. GD. VII Ns-Rej KRS 10011/17/751 postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o KRS w stosunku do PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-PROJEKTOWEGO AKOBI SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000293825 - adres: 80-393 Gdańsk, ul. Krynicka 1) o rozwiązanie Spółki bez...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!