IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15108.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-05-11 r., sygnatura akt: GD VIII Ns-Rej. KRS 5056/17/388
[BMSiG-14331/2017]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu w stosunku do spółki SCHEFFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 256775, adres: Debrzno, ul. Królewska 6, pod sygnaturą GD VII Ns-Rej. KRS 5056/17/388, postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym o rozwiązanie Spółki bez przeprowadzenia postępowania...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!