Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami technicznymi numery Monitora Sądowego i Gospodarczego z 27 i 28 kwietnia br. zostaną opublikowane w naszym serwisie z kilkudniowym opóźnieniem. Przepraszamy za utrudnienia.

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 104299.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-09-21 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7598/17/121]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11.01.2017R., REPERTORIUM A NR 297/2017, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR. 1, PAR. 6 UST. 2, PAR. 7 UST. 2 PKT B, PAR. 12, PAR. 13 UST. 1; DODANO PAR. 5 PKT 8

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHMIELEWSKI
2.ImionaTOMASZ PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej9.900 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego500000 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego1000,- ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

1.Wartość wkładu wniesionego499000 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBIEL
2.ImionaJACEK PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego9.900 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego9.900 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. SPÓŁKĘ GLADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" REPREZENTUJE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. PREZES ZARZĄDU PAWEŁ STANCZEWSKI

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZ, TJ. GLADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI GLADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ: JACEK BIEL - PREZES ZARZĄDU PAWEŁ STANCZEWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ