XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 104340.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-06-25 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/7987/17/803]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 31.01.2017 R., REPERTORIUM A NR 2637/2017, NOTARIUSZRADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO PARAGRAF 3 UST.2 I PARAGRAF 5 UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSOBIESZCZAŃSKI
2.ImionaZBIGNIEW MARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego1526728 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego4.836.728,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyTAK

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego3.310.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyTAK

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWAPIŃSKI
2.ImionaTOMASZ WITOLD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego1526728 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego4.656.728,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyTAK

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego3.130.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyTAK

3

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŁOZIŃSKI
2.ImionaTOMASZ JERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego256418 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego320.190,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyTAK

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego63.772,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyTAK

4

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBARANOWSKI
2.ImionaMACIEJ STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego357984 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego441.950.00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyTAK

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego83.966,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyTAK