XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 104423.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-11-16 r.
[KR.XII NS-REJ.KRS/11424/17/750]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

1

Dla pozycji: nr wpisu 5 data wpisu 2017.03.15


Podrubryka 1. Dane likwidatorów

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCOKOT
2.ImionaDANIEL SEBASTIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)