XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 104589.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-11-06 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/1584/17/770]

W dniu 12 kwietnia 2017 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu oraz Dane wspólników pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS, rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki szóstego działu KRS.

Aby przeczytać pełną treść wpisu do KRS, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!