Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami technicznymi numery Monitora Sądowego i Gospodarczego z 27 i 28 kwietnia br. zostaną opublikowane w naszym serwisie z kilkudniowym opóźnieniem. Przepraszamy za utrudnienia.

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 104629.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-03-30 r.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4393/17/701]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści:

Dział 5.

Rubryka 1. Kurator

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOWALSKI
2.ImionaSTEFAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Z DNIA 30.01.2017 R. W SPRAWIE ZG.VIII NS-REJ.KRS 18714/16/226; KURATOR JEST UPOWAŻNIONY DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI MAJĄCYCH NA CELU NIEZWŁOCZNE POWOŁANIE ORGANÓW SPÓŁKI, A W RAZIE POTRZEBY JEJ LIKWIDACJĘ.
6.Data powołania kuratora30.01.2017