XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 104632.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-01-14 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/5968/17/420]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ROMANA MAYA nr domu 1 kod pocztowy 61-371 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. BÓŹNICZA nr domu 16 nr lokalu 6 kod pocztowy 61-751 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚPICA
2.ImionaKAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNYARADZO MAHUTE
2.ImionaJOY Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 5.000 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRYSZCZYŃSKI
2.ImionaTOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNYARADZO MAHUTE
2.ImionaJOY Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZADU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE