XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 104671.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-12-31 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10499/17/931]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"EKO-RADOMSKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaFCC EKO-RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki23.03.2017 R. NOTARIUSZ KINGA BEDNARZ KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 898/2017, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI