XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 104721.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-11-07 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17107/17/434]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki14.03.2017 R., NOTARIUSZ MARCIN SKUROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2352/2017, ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSADOWSKI
2.ImionaADAM KRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 450 ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika349 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.450,00 ZŁOTYCH

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRABOWSKI
2.ImionaDARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁOTYCH

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego35000,00 ZŁ