XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 104731.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-01-22 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6718/17/684]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki27.01.2017R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK 7, REP. A NR 2491/2017; ZMIENIONO: §13 UMOWY SPÓŁKI, USUNIĘTO: §18 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTAWIŃSKA
2.ImionaEDYTA KAMILA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika238 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 476.000 (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPAWLIŃSKI
2.ImionaMARTIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika237 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 474.000 (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCAJBEL
2.ImionaMAREK PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika475 (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950.000,00 (DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPAWLIŃSKA
2.ImionaAGATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPAWLIŃSKI
2.ImionaMARTIN BARTOSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTAWIŃSKA
2.ImionaEDYTA KAMILA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)