Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami technicznymi numery Monitora Sądowego i Gospodarczego z 27 i 28 kwietnia br. zostaną opublikowane w naszym serwisie z kilkudniowym opóźnieniem. Przepraszamy za utrudnienia.

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 104836.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-04-30 r.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/5634/17/550]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKRĘGIEL
2.ImionaMIROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK