Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami technicznymi numery Monitora Sądowego i Gospodarczego z 27 i 28 kwietnia br. zostaną opublikowane w naszym serwisie z kilkudniowym opóźnieniem. Przepraszamy za utrudnienia.

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 104854.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-02-15 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6338/17/922]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"KOMPLEKS PAŁACOWY SOSNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"KOMPLEKS PAŁACOWY SOSNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRAJNER
2.ImionaMONIKA JOANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 09.03.2017 okres OD 15.02.2016 DO 08.12.2016

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 15.02.2016 DO 08.12.2016

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji09.12.2016 NOTARIUSZ BOŻENA BŁAŻEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBIATOWIE, UL. SŁOWACKIEGO NR 34, 72-320 TRZEBIATÓW, REPERTORIUM A NUMER 4129/2016 UCHWAŁA NR 1/2016 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówSAMODZIELNIE JEDOOSOBOWO LIKWIDATOR

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRAJNER
2.ImionaMONIKA JOANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okoliczności09.12.2016 NOTARIUSZ BOŻENA BŁAŻEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBIATOWIE, UL. SŁOWACKIEGO NR 34, 72-320 TRZEBIATÓW, REPERTORIUM A NUMER 4129/2016 UCHWAŁA NR 1/2016 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE