XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 105107.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-03-14 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/6695/17/948]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WDROŻENIOWE "PROINSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WDROŻENIOWE "PROINSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość ZABRZE ulica SZCZĘŚCIE LUDWIKA nr domu 1 kod pocztowy 41-807 poczta ZABRZE kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość BĘDZIN ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 74 nr lokalu 22 kod pocztowy 42-500 poczta BĘDZIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki17.02.2017 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 1252/2017 ZMIENIONO: § 3

Dział 6.

Rubryka 5. Informacja o postępowaniu upadłościowym

1

Dla pozycji: nr wpisu 19 data wpisu 2016.02.23


WPISAĆ

2.Informacje o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY SYGN.AKT XII GUP 100/15 O UMORZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO data 31.01.2017

Podrubryka 1. Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOLAŃSKI
2.ImionaMIŁOSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Określenie osobyNADZORCA SĄDOWY