XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 105274.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-07-04 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/2084/17/336]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMATYKA
2.ImionaRYSZARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika3.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.650.000,00 ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika3.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.800.000,00 ZŁ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPOSPIESZNY
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika3.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.650.000,00 ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika3.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.800.000,00 ZŁ

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego7300000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego7600000,00 ZŁ