XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 105340.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-06-29 r.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2662/17/498]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaWIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "ALLBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaWIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "ALLBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica INWALIDÓW nr domu 10 kod pocztowy 85-749 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA nr domu 2 kod pocztowy 85-791 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA

Dział 2.

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoGARBALIŃSKA
2.ImionaMARTA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji10.01.2017 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, NOTARIUSZ JAROSŁAW NIESOBSKI KANCELARIA NOTARIALNA UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 12 LOK. 1, 85-054 BYDGOSZCZ, REP. A NR 221/2017.
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE LIKWIDATOR

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGARBALIŃSKA
2.ImionaMARIA MAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okoliczności10.01.2017 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, NOTARIUSZ JAROSŁAW NIESOBSKI KANCELARIA NOTARIALNA UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 12 LOK. 1, 85-054 BYDGOSZCZ, REP. A NR 221/2017.
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE