XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 105397.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-09-09 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16564/17/490]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA SPÓŁKI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBIENIAK
2.ImionaMICHAŁ JAKUB Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMARKIEWICZ
2.ImionaANDRZEJ KLAUDIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)