Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami technicznymi numery Monitora Sądowego i Gospodarczego z 27 i 28 kwietnia br. zostaną opublikowane w naszym serwisie z kilkudniowym opóźnieniem. Przepraszamy za utrudnienia.

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 105441.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-03-13 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35793/16/194]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielniW DNIACH 06.06, 07.06 I 08.06.2016 R. - ZMIENIONO § 29 UST. 1 STATUTU, A W § 8 WYKREŚLONO UST. 3.

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLATASIEWICZ
2.ImionaLIDIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNYZ
2.ImionaKRYSTIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKAŁDOWSKI
2.ImionaEUGENIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWITKA
2.ImionaSTANISŁAWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSEMPOWICZ
2.ImionaZDZISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKONDAS
2.ImionaJOLANTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

7

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŁUĆ
2.ImionaHALINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

8

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMAŁECKA
2.ImionaDANUTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)