Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami technicznymi numery Monitora Sądowego i Gospodarczego z 27 i 28 kwietnia br. zostaną opublikowane w naszym serwisie z kilkudniowym opóźnieniem. Przepraszamy za utrudnienia.

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 105485.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-06-02 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8630/17/159]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoKAWECKI
2.ImionaROMAN WOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji08.11.2016 R., RADA FUNDACJI UCHWAŁA NR 2/2016 W SPRAWIE LIKWIDACJI FUNDACJI
3.Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SKŁADA JEDNOOSOBOWO OSWIADCZENIE WOLI W IMIENIU LIKWIDOWANEGO PODMIOTU

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKAWECKI
2.ImionaROMAN WOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacja o rozwiązaniu organizacji

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościROZWIĄZANIE