Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami technicznymi numery Monitora Sądowego i Gospodarczego z 27 i 28 kwietnia br. zostaną opublikowane w naszym serwisie z kilkudniowym opóźnieniem. Przepraszamy za utrudnienia.

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 105487.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-04-18 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/2713/17/395]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoGWIAZDOWSKI
2.ImionaROBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

Dla pozycji:

1.NazwiskoWRÓBLEWSKI
2.ImionaTOMASZ ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES FUNDACJI

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

3

1.NazwiskoKLIMEK
2.ImionaKATARZYNA LIDIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiRADA FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPAWLAK
2.ImionaMARIUSZ HUBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGWIAZDOWSKI
2.ImionaROBERT ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPRUSZCZYŃSKI
2.ImionaTOMASZ SEBASTIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)