XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Pozycja 105497.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-04-21 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17927/17/884]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organuZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSORDI
2.ImionaANDREA Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGEHRING
2.ImionaTHOMAS Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU