XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

p) Rolnicze zrzeszenia branżowe

Pozycja 105502.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-10-26 r.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4346/17/299]

W dniu 12 kwietnia 2017 r. dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS, rubryk Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu oraz Organ nadzoru drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

Aby przeczytać pełną treść wpisu do KRS, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!