I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 18879.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-09-09 r.
[BMSiG-18355/2017]

Dnia 11 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GARDENOR INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Zabrzu podjęło uchwałę o jej rozwiązaniu, a jedyny komplementariusz Spółki wyraził zgodę na powzięcie tej uchwały, co spowodowało otwarcie likwidacji Spółki. Wobec powyższego wzywa się po raz...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!