I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18880.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-02-16 r.
[BMSiG-18602/2017]

Zarząd Spółki ogłasza, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki FX GRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze, wpisanej w dniu 16.02.2011 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378591, podjęło w dniu 3 kwietnia 2017 r. uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 450.000 zł (czterysta...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!