I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18881.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-07-20 r.
[BMSiG-18611/2017]

Likwidator spółki P&P Polska Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") - KRS nr 0000626698, zawiadamia, że uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej Spółki z 28.04.2017 r. Spółka ta została rozwiązana i z dniem 1.05.2017 r. postawiona w stan likwidacji. Likwidator P&P Polska Sp. z o.o. w likwidacji z...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!