I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18882.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-04-09 r.
[BMSiG-18582/2017]

Likwidator DEPAR Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Wałbrzychu, adres likwidatora: 58-340 Głuszyca, ul. Łukasiewicza 50/8, KRS 0000158262, zawiadamia, iż w dniu 5.05.2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!