I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18887.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-04-29 r.
[BMSiG-18568/2017]

W dniu 27 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MTBC-Europe spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji. Wzywa się wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!