I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18888.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-09-18 r.
[BMSiG-18459/2017]

Likwidator Openrate Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Warszawie, KRS: 0000433291 ("Spółka"), zawiadamia, że w dniu 8.05.2017 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności pod adresem Spółki: ul. Nowoursynowska...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!