I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18889.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-09-19 r.
[BMSiG-18498/2017]

Zarząd Platinum Investment sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr 241200, na podstawie art. 524 ksh ogłasza o połączeniu Platinum Investment sp. z o.o. (spółka przejmująca) ze spółką Gilietta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (spółka przejmowana). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!