I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18891.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-04-02 r.
[BMSiG-18423/2017]

Likwidator Spółki TRS3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ("Spółka"), KRS 0000504385, ogłasza iż w dniu 28 kwietnia 2017 r. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników postanowiono o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji Spółki. Wzywa się Wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!