I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 18893.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-24 r.
[BMSiG-18660/2017]

Zarząd Przedsiębiorstwa Obsługi PKS S.A. w Olsztynie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu, zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Olsztynie przy ul. Towarowej 20A Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!