I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 18895.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-13 r.
[BMSiG-18630/2017]

Zarząd ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. z siedzibą w Piastowie przy ul. Warszawskiej 47, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 KSH i art. 402 KSH oraz § 13 pkt 2 oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 26 czerwca 2017 roku, o godzinie 1200, w Piastowie przy ulicy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!