I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 18897.
"LENKO" SPÓŁKA AKCYJNA w Bielsku-Białej
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-11-27 r.
[BMSiG-18466/2017]

Zarząd Lenko S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, pod adresem: ul. Okrzei numer 2, 43-300 Bielsko-Biała, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000138638, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!